Diary April 2008
Date   Highlights
1-4-2008  

After 2,5 weeks China my trip continued to Holland. First stop was Amsterdam because of the extension of my US visa. After that continued my travel to Reuver. The week in Holland I've used to see family and friends and also to work at XPS Venray.

During the week I also had a chance to visit Karen, Erik and Zoe. She's so cute and look at her brand new room.

Na 2,5 week China de reis ging door naar Nederland. Eerste halte is Amsterdam voor de verlenging van mijn US visum. Vervolgens door naar Reuver. Het weekje Nederland heb ik gebruikt om familie en vrienden te bezoeken en een weekje in Venray te werken.

Gedurende de week heb ik ook de kans geahd om Karen, Erik and Zoe te bezoeken. Wat een schatje en apetrots op haar nieuwe slaapkamer.

Considering the fact that she rarely sees me, she wasn't scared at all.

Gezien het feit dat ze me nauwelijks ziet was ze helemaal niet bang voor me. Maar ze is natuurlijk Erik gewend dus dan kan het alleen maar meevallen.

It was also a great opportunity to see the family van der Steen again. Is was very nice to catch up again, dinner was wonderfull and Max was as lovely as ever. Blondy fool was a little embarrased at the end of the evening but I won't tell why...

Het was ook een goede gelegenheid om de familie van der Steen weer eens te zien . Het was heel leuk om weer even bij te praten, het diner was heerlijk and Max is nog altijd een geweldig beest. Blondy fool voelde zich aan het einde van de avond een beetje opgelaten maar ik zal niemand vertellen waarom...

6-4-2008  

Spring is in the air!!!! Finally, the snow is almost gone and the temperature is increasing fast. Today 18 degr. C and a beautiful blue sky. We don't mind winter but it's great that spring is coming now. Below you can see that the ice in our back garden is gone completely. We had a nice sunset today.

Eindelijk, de lente begint. De sneeuw is nagenoeg helemaal verdwenen en de temperature loopt snel op. Vandaag 18 C en een prachtige helder blauwe lucht. We hebben niks tegen de winter maar het heeft lang genoeg geduurt nu. Hier beneden een foto waarin je kunt zien dat de sneeuw in de achtertuin nu helemaal weg is. We hadden een mooie zonsondergang vandaag.

A few pictures of typical farms in our area. I really like this style.

Een paar foto's van typische boerderijen in onze omgeving. Ik vind dit een erg mooie stijl.

Today we made a daytrip to Beaver Meadow which is located south of Buffalo. The area looks a little like the Adirondacks. Beaver meadow is a nature center which is really worth while a visit if you like very quiet, rural area's. On our way to Beaver Meadow we saw this hot rod.

Vandaag een dagtrip naar Beaver Meadows gemaakt. Dit natuurpark ligt ten zuiden van Buffalo. De weg er naartoe is heel mooi en het gebied lijkt een beetje op de Adirondacks. Beaver Meadows is een natuurpark dat echt de moeite waard is als je van hele stille, landelijke gebieden houdt. Op weg naar dit park zagen we deze hotrod.

The blossom hasn't started yet but still with this type of weather the park is really nice. In 2 or 3 weeks this view will be completely different.

Er bloeit nog nauwelijks iets maar met dit weer is het toch nog heel mooi. Over 2 a 3 weken zal het er heel anders uitzien.

Very quite over there. Almost no sounds except the birds and crickets.

Het is er heel erg stil. Behalve de vogels en de krekels hoor je niets.

This sign you won't find easily in Holland. Here is were they prepare the deer for you after hunting.

Zo'n bord zul je niet snel in Nederland zien. Hier worden de herten voor je klaargemaakt na een dagje jagen.

These attorneys have a very annoying commercial on TV and even in these rural area's you cannot avoid seeing them.

Deze advocaten hebben een heel irritante commercial op TV en zelfs in dit landelijk gebied kunnen je ze niet ontlopen. Ze zijn helemaal gespecialiseerd op (verkeers)ongevallen.

On our way to Beaver Meadow we passed numerous interesting little towns.

Op weg naar Beaver Meadow we kwamen door diverse interessante kleine dorpjes.

15-4-2008  

This week not many pictures to share. We went horseback riding again at Debby's stable in the finger lakes area but forgot to bring the camera. The weather was beautiful and I was riding the same horse (Leo) again. It was really nice to see the deer from very close. For some reason the deer don't run away when you are on a horse so you can get very close to them.

Next week we will get visitors from Holland and they will stay with us for 1 week. In May my mother, brother and my sister with her son are going to stay with us for some time. I am sure there will be many picture to share then.

Almost forgot to mention. We both passed the theoretic part of the driving test. Tomorrow we will have a mandatory course about alcohol/drugs and traffic and subsequently we can do the practical part of the test in our own cars.

Deze week heb ik eigenlijk geen foto's om op de site te zetten.Dit weekend hebben we weer paardgereden bij Debby in het Finger Lakes gebied. Het weer was prachtig en mij hadden ze Leo weer gegeven. Het was heel mooi om de herten van dichtbij te zien. Om de een of andere reden rennen ze niet weg als je op een paard zit dus je kunt heel dicht bij ze komen. Dat lukt op de weg ook wel eens maar dan heb je ze meestal op de bumper zitten en dat is iets minder.

Volgende week krijgen we bezoek uit Nederland die een weekje op bezoek komen. In mei komt mijn moeder, broer en mijn zus met haar zoontje op bezoek. Tegen die tijd zullen er weer veel foto's te zien zijn.

O ja voor ik het vergeet, we zijn allebei geslaagd voor ons theorie rijexamen vorige week. Dat was wel een heel aparte ervaring. Morgen hebben we een verplichte cursus over alcohol/drugs en verkeer en vervolgens kunnen we het praktische examen in eigen auto doen.

 

16-4-2008  

Dit is zo'n treintje waar we in Fairport altijd heel lang op moeten wachten omdat die zo gigantisch lang zijn. Voordat ze bij een overgang komen moeten ze ook toeteren en een herrie dat dat ding kan maken.

This is one of these train that cause me to be late at work. Their length is incredible and it takes a looooong time them to pass. Before they reach a crossing they also have to blow their horn and that makes an enormous noise.

 

19-4-2008  

A short photo impression around our XPS/XYTECH office in Fairport. The restaurant WhatchaGotCookin has opened their porch again. The temperature today was around 25 C.

Een korte serie foto rondom ons XPS/XYTECH kantoor in Fairport. Het restaurant "WhatchaGotCookin" heeft het terras weer geopend. Vandaag was het heerlijk warm met 25 C.

 

The path along Erie canal is popular with bikers and joggers again. The waterlevel in the canal is still too low to allow any boats.

Het pad naast het Erie kanaal is weer populair bij fietsers en joggers. Het water in het kanaal staat nog niet hoog genoeg voor de boten.

This is the canoe rental place near the office.

Dit is het kano verhuurbedrijf in de buurt van ons kantoor.

This is the maildelivery car, not on bike like in Holland :-)

Dit autootje zou de postbode in Nederland ook wel willen hebben. :-)

Nice house in Fairport. Both Fairport and Pittsford are very nice villages.

Mooi huisje in Fairport. Fairport en Pittsford zijn heel gezellige dorpjes in de buurt..

The liftbridge next to our office building.

De hefbrug naast ons kantoorgebouw. Deze gaat dus verticaal omhoog en omlaag.

Our office building viewed from the bridge.

Ons kantoorgebouw gezien vanaf de brug.

Small problem during summertime. Bridge open and railway crossing gates closed so you are trapped in between.

Dit is dus 's zomers vaak een probleempje. Brug open en spoorwegbomen dicht. Dan zit je dus opgesloten.