Diary August 2011
Date   Highlights
30-8-2011  

Since we are on facebook too now I am not updating this website as frequently anymore. In august I have spent 1.5 week in China again. The business is going well in China and lots of topics had to be discussed and reviewed again. I am not involved in any details anymore so must fully rely on the global staff to make the right detailed decisions and that's going well. Of course there are always challenges that need a bit more attention.

August is of course very hot in China so the bund is always a nice place to hang out in the evening. Below the TV tower near the bund in Shanghai Pudong.

We zitten tegenwoordig ook op Facebook dus daarom wordt deze site iets minder vaak bijgehouden. In August ben ik weer 1.5 week in China geweest. De zaken lopen heel goed in China en er waren weer veel onderwerpen die besproken moesten worden. China is inmiddels een heel grote afzetmarkt voor Carestream geworden. Ik houd me bij Carestream helemaal niet meer met details bezig dus moet volledig vertrouwen op de wereldwijde staf. Uiteraard zijn er altijd een paar zaken die speciale aandacht van me krijgen.

Augustus is de heetste maand in China dus dan is de bund altijd een mooie plek om s'avonds te gaan wandelen. Beneden de TV toren in Pudong.

It's almost not possible to see but the building in the back is one of the carestream R&D centers which is visible from the hotel lobby.

Nauwelijks te zien maar het gebouw op de achtergrond is een van de R&D centers van Carestream die vanuit de lobby van het hotel te zien is.

View from my hotel room. The red building is a catholic church.

Uitzicht vanuit mijn hotelkamer. Het rode gebouw is een katholieke kerk.

-----------------------------------------------------------------------------------

This one was stuck to our door window this morning. Maybe 1 cm long. We have all kinds of frogs around the house and the dogs sometimes want to play with them but they always pretend to be dead when the dogs sniff them.

Deze zat tegen de raam van de achterdeur vanmorgen. Misschien 1 cm lang. We hebben allerlei kikkers rondom het huis zitten en de honden willen graag spelen maar als ze in de buurt komen blijven ze doodstil zitten.