Diary March 2009
Date   Highlights
1-3-2009  

De nieuwe garagedeuren zitten er inmiddels ook in. Volgende stap is de verwarmingsketel en dan de badkamer.

The new garagedoors have been installed. Next step is the heater and the bathroom.

Naples is toch niet zo'n achtergebleven gebied als sommigen misschien zouden denken. Ze hebben bijvoorbeeld een hele mooie gallerij van zo'n 200 lokale kunstenaars en dit weekend hebben we gelunchd in een engels theehuis. Dit wordt gerund door een engelse die met een amerikaan getrouwd is. Was voor de verandering heerlijk om weer eens iets anders te proeven.

Naples is not as "rural" as you would expect. The have a great galery with work of approx. 200 local artist and this weekend we visited in Naples an english teahouse which is owned by a english woman that is married to an american. Very nice lunch and great experience for a change.

 

Ik word tegenwoordig door een hele delegatie opgewacht als ik thuiskom.Volgens mij merken de herten dat de winter bijna voorbij is. Ze komen zo net voor zonsopgang met z'n alle grazen in onze wei. Vandaag een stuk of dertig. Je moet goed kijken maar de witte konten kun je goed zien denk ik. Dit is wat ik zie als ik de oprit oprij.

Nowadays I am welcomed by a large herd of deer. It seems they know winter is almost over. Just before sunset they all come out. Todays approx. 30 of them were grazing in front of our house.You have to watch carefully but the white tails you can see clearly. This is what I see when I turn onto our driveway.

1-3-2009  

We are living not too far from the amish. There is a community are only half hour drive from us in Penn Yan. I wrote already something about them some time ago. See also february 2008. I am intrigued by their lifestyle. Annemiek mentioned the other day that she saw a long line of the amish carriages in Penn Yan and since we were planning to go for a hike in Hi-Tor we decided to also visit Penn Yan. The way to recognize that you are in amish country is horse droppings on the road and very well maintained, clean farms without cars and tractors.

We actually can understand their language quite well. It is very old german or some german dialect that is not extremely different from our dialect. Below you can see a typical amish farm with the carriages.

-------------------------------------------------------

De Amish wonen ook in de finger lakes. De dichtstbijzijnde commune is in Penn Yan om zo'n half uurtje rijden. Ik heb al eens iets over hun geschreven (zie Februari 2008). I ben gefascineerd door hun levenswijze. Annemiek vertelde onlangs dat ze op weg naar Naples een hele stoet Amish rijtuigen was tegengekomen in Penn Yan en aangezien we van plan waren om te gaan wandelen in het Hi-Tor gebied waren we maar even doorgereden naar Penn Yan. Je kunt zien dat je in een Amish gebied bent als er paardenkeutels op de weg liggen, heel goed onderhouden en schone boerderijen zonder auto's of tractoren.

We kunnen hun taal trouwens redelijk goed verstaan. Ze spreken een soort oud duits of een duits dialect dat niet heel erg verschilt van ons dialect. Hier beneden een foto van een typische amish boerderij met de rijtuigjes.

Een familie uitje op zondag. Wellicht komen ze terug van de kerk.

Amish family outing on Sunday. They are probably returning from church.

Below one of the entrances of the Hi-Tor wildlife area in Naples. This is the area where more and more black bears are living.They are also in other area's but this one is most suitable for them. It is a huge reservate where you can get lost when hiking. I would call it the mini Adirondacks.

Beneden een foto van een van de ingangen van het Hi-Tor natuur reservaat. Dit is het reservaat waar steeds meer zwarte beren voorkomen.Ze leven ook in andere plaatsen maar dit gebied is uitermate geschikt voor hun. Het is een gigantisch groot park waar je kunt verdwalen als je gaat wandelen. Het is een soort mini-Adirondacks.

You would almost think you're in Texas but apparently also in Naples hunters like to shoot at signs.

Je zou bijna denken dat je in Texas bent maar blijkbaar vinden de jagers in Naples het ook leuk om op borden te schieten.

7-3-2009  

I walk to dogs very early in the morning. When we've had a very cold night it looks beautiful in the morning. All the pictures below were made on our lot.

Ik ga 's morgens heel vroeg met de honden wandelen. Na een hele koude nacht ziet het er 's morgens prachtig uit. Alle foto's hier beneden zijn gemaakt vanuit ons grondgebied.

On the left side you can clearly see the trail that the previous owner made for horse riding. Also perfect for hiking. Outside of the trail we just let nature take its course. We discovered some very large holes and other shelters for the wild animals.

Aan de linkerkant kun je heel goed het pad zien dat de vorige eigenaar gemaakt heeft om met de paarden te rijden. Ook ideaal om te wandelen. Naast het pad laten we de natuur gewoon zijn gang gaan. We hebben al veel grote holen en andere dichte struikgewassen gezien waar het wild leeft.

We also have a small pond. We are curious to find out what creatures we will see in there this coming spring.

We hebben ook een klein vijvertje. We zijn benieuwd wat we daar deze lente allemaal zullen zien zwemmen en kruipen.

Snow almost disappeared but I am sure we will get some more before spring really starts.

De sneeuw is nu bijna helemaal verdwenen maar ik weet zeker dat we nog een paar pakken sneeuw kunnen verwachten voordat de lente echt begint.

At the beginning of our lot we can see our neighbors.

Aan het begin van de kavel kunnen we onze buren zien.

13-3-2009  

We hebben inmiddels steeds vaker een mooie warme lentedag. Warm is relatief want het is nog steeds maar 2 graden in de zon maar het voelt als lente en de sneeuw die soms 's avonds valt verdwijnt snel. De herten laten zich minder zien nu want die kunnen inmiddels ook op veel andere plekken waar de sneeuw verdwenen is grazen. We zijn inmiddels gestart met het opruimen van de rommel die de vorige bewoner heeft achtergelaten. We hebben een groot kampvuur gemaakt en daar gaat alle brandbare rommel in. Dat mag in Nederland volgens mij niet meer. De kavel is te groot om alles te belopen als je aan het werken bent en dus hebben we vorig weekend wat speelgoed gekocht dat heel zeker van pas gaat komen.

Stand van zaken mbt de verbouwing: De warmwaterketels zijn inmiddels geplaats. Verder gaat we heel binnenkort de dakbedekking op ons huis en de paardenstal vervangen. Met we bedoel ik dus de dakbedekker. De kosten waren toch een stuk hoger dan we verwacht hadden en dat komt omdat de oppervlakte veel groter is dan ik had geschat. Totale oppervlakte van beide daken is meer dan 800m2 en dat had ik toch niet verwacht. Verder zijn we bezig met het verzamelen van offertes voor het reinigen en beitsen van alle houtwerk aan de buitenkant. Er zijn diverse methodes. De ene gebruikt de hogedrukspuit met chemicalien en de ander gebruikt een soort zandstraler. Ik denk dat we voor de laatste optie kiezen.

Morgen is er in Rochester de Saint Patricks parade en ik denk dat we die gaan bekijken. Saint Patricks day is eigenlijk op 17 maart maar omdat dat een werkdag is denk ik dat ze hem op zaterdag houden.

 

15-3-2009  

Zoals gezegd, zaterdag hebben we de st. Patricks parade bezocht midden in het centrum van Rochester. We hadden Fisco en Woody meegenomen want ik verwachtte een parade zoals vele anderen met een rijtje van mensen aan de wegrand. Mijn hemel wat was het druk. Wellicht ook door het goede weer. Het is een eigenlijk een feest voor de Ieren maar het lijkt verdacht veel op Carnaval. Ondanks de drukte en het lawaai waren de honden redelijk rustig.

On Saturday we visited the St. Patricks parade in Rochester downtown. We als had the dogs with us because I was expecting a parade like many others. Typically 1 line of people watching on de side of the street. My god it was crowded. Probably also because of the great weather. It actually is a celebration for the Irish but to me it looked a lot like Carnaval.Despite of the crowd and the noise the dogs were relatively quiet.

Of course green was the most popular colour that day. Also for the not-so-Irisch.

Natuurlijk veel groene kledij en niet alleen voor de Ieren.

Na de optocht hebben we Ellison park bezocht. Daar komen altijd veel mensen met honden en in tegenstelling tot de meeste parken laten ze de honden daar los lopen. Fisco vind het geweldig maar Woody moest er nog even aan wennen.

After the parade we visited Ellison park. In that park there are always many people with dogs. As opposed to most parks, in this park they don't keep the dogs on the leash. Fisco loves it but Woody is still a little shy.

 

21-3-2009  

Nieuw speelgoed. Een ATV is erg handig voor het werk buiten maar ook leuk voor andere dingen. Ik heb nog een tractor overwogen maar dat gaat me toch echt iets te langzaam. Ook perfect voor het gras maaien. Ik heb een 1,5 m brede maaier gekocht die ik achter de ATV kan hangen dus de lente kan nu echt beginnen. Het is een 4 wiel aangedreven automaat met een reverse.

Motorrijden doen we maar niet hier in de USA. Veel te gevaarlijk met die kuilen in de weg, steentjes en zand op de weg en niet te vergeten herten die te pas en te onpas de weg oversteken. Met de auto overleef je zo'n aanrijding wel (zelfs een beer is geen probleem als je de juiste auto hebt:-)) maar met de motor maak je geen schijn van kans. Onlangs hebben de ouders van een medewerker van ons nog een zwaar ongeluk gehad toen ze met hun motor een aanrijding kregen met een hert. Ze hebben het gelukkig overleefd maar hebben toch behoorlijk letsel opgelopen.

---------------------------------------------------

A new toy. An ATV is a perfect tool for the work outside but also fun for other things. I also considered buying a tractor but that is really too slow for me. ATV is also great for mowing the lawn. I bought a 1,5 meter wide mower that I can hook-up to the ATV so spring can start now. It's a 4 wheel drive automatic transmission with reverse.

I decided not to drive a motorbike here in the US. Way too dangerous here with all the holes in the road and stones/sand on the street. Then there are the deer that like to cross the street at any given moment. With a car you will survive a crash with a deer (even an bear is no problem if you have the right car :)) but with a motorbike you have no chance. A few months ago the parents of an employee of ours had a serious accident when they ran into a deer on their motorbike. Luckily they survived but they had very serious injuries.

 

Je kunt er vanalles achter- of voorhangen. Beresterk zo'n ding. Sommige mensen zetten en ook een sneeuwploeg op om 's winters de oprit schoon te ploegen maar je kunt er bijvoorbeeld ook een ploeg of frees achter hangen om het land te ploegen. En als je dat niks vindt kun je hem altijd nog als crossmotor gebruiken....

----------------------------------------

You can hooked up all kind of equipment to an ATV. Some people even put a snowplow on it to clean their driveway in the winter but you can also attach for instance a tiller onto it. Anyway, if you don't like that you can always use is as a dirtbike......

 

27-3-2009  

De nieuwe dakbedekking zit erop. Inclusief, garage en paardenstal was het in 2 dagen gepiept. Tevens die lelijke antenne eraf gehaald en de goten gerepareerd. Verder hebben we rondom het huis flink opgeruimd. Aan de buitenkant rest nu alleen nog het reinigen van het houtwerk en opnieuw beitsen.

De new shingles are on the roof. Including garage and horsebarn is was completed in only 2 days. At the same time the awful antenne was removed and gutters repaired. Besides that we cleaned up around the house. On the outside we only have to clean the woodwork en stain it.

Fisco is geen puppy meer maar inmiddels een uit te kluiten gewassen duiste herder. Het is een heel goede en trouwe waakhond en de werkers die we zo af en toe in en om ons huis hebben hebben ontzag voor hem. Van de week hebben hem in de kooi moeten opsluiten toen ze vloerbedekking kwamen leggen omdat de werkers anders niet binnenkwamen. Als er iemand binnenkomt wordt hij geen moment uit het oog gelaten en op de voet gevolgd. Zeker bang dat ze aan zijn brokken komen.

Fisco has grown up. He is no longer a puppy but a real adult German Shepherd. He is a perfect and loyal guard and the workers we have sometimes in and on our house treat him with respect. Last week we had to lock him in the crate because the workers that had to put carpet in our house refused to come in. If someone is in the house Fisco keeps watching them and follows them everywhere.

Woody groeit ook redelijk snel ofschoon hij met zijn 6 maanden een stuk kleiner is dan Fisco met 6 maanden. Hij heeft een totaal ander karakter. Altijd in beweging, rusteloos, vliegensvlug en nogal eenkennig. Iemand vroeg ons pasgeleden of dit een soort mini herder is...haha

Woody is also growing quite fast although he is a lot smaller than Fisco when he was 6 months. He has a totally different character. Almost moving, restless, very fast and not everyones friend. Someone asked us the other day when this was some kind of mini shepherd...haha.

Hij heeft onlangs ontdekt dat hij kan blaffen en nu blaft hij dus overal op.

He recently discovered that he can bark so now he barks at everything.

Deze bal lag ergens achter de stal en is nu het favoriete speeltje van Fisco. Je kunt op het filmpje ook even de stapel hout zien die we nog moeten opstoken.