Diary September 2011
Date   Highlights
3-9-2011  

Autumn has started slowly. Although it is 35C today, the first signs of autumn are already visible. A big winery called Hazlit has taken over Widmer's winery in Naples. Widmer was famous for it's jewish wines but it was clear that didn't invest a lot of money in the winery anymore. We are pleased that a more active winery has taken over this big facility in Naples because it attracts a lot of tourists.

Ofschoon het vandaag 35C is zijn de eerste tekenen van herfst zichtbaar. Hazlit heeft Widmer's winery inmiddels overgenomen en dat is vooruitgang in Naples want Widmer's was niet echt aktief meer. Widmer was nog heel bekend vanwege de joodse (kosher) wijn maar ze investeerden niet zoveel meer in de fabriek.

The first signs of autumn.

De eerste tekenen van herfst. Ben echt tevreden met die Kodak camera, dat was me met de Konika Minolta nooit gelukt.

Initially we had no idea what this was. It was installed by the previous owner of our house. After some investigation it turned out to be a house for bats. The entrance is in the bottom.

We hadden in eerste instantie geen idee wat de vorige eigenaar hier had opgehangen maar na wat onderzoek blijkt het een huisje voor vleermuizen te zijn. De ingang is de sleuf aan de onderkant.

The fields on our lot are turning beautiful yellow. Lot's of deer are hiding in this field so I always need to be very careful when I take the dogs out for a walk. They see it as their duty to scare anythings that moves of our lot.

Het veld begint al mooi geel te kleuren. Het barst er van de herten die zich hier heel goed in kunnen verschuilen dus ik moet erg op mijn hoede zijn met Fisco en Woody. Die zien het als hun plicht om alles dat beweegt te verjagen.

Once in a while a tree comes down but nature takes care of that. I don't have the time to maintain the woods.

Af en toe valt er een boom om maar de natuur ruimt dat vanzelf op. Ik heb geen tijd om het bos te onderhouden.

 

In Holland we build a fence to mark the property line but in the US we use these signs. Every 200m we posted this sign around out lot. Mainly to make sure that hunters don't hunt on our property "by mistake". I considered to change "prosecuted" to "shot" or "chased by a German Shepherd".

In Nederland plaatsen we een hekwerk of een of andere afrastering maar in de US doen we dat via deze bordjes. Elke 200m hangen we er eentje zodat voornamelijk jagers zich niet kunnen "vergissen". Ik had "prosecuted" nog will vervangen door "shot" of "chased by a German Shepherd".

The horses are doing very well again. Jaxon (the big one) had an abces in his hoof but recovered without any help.

De paarden doen het uitstekend. Jaxon (die grote) had een abces in zijn hoef maar we hebben de natuur zijn gang laten gaan en het is helemaal goed gekomen. Het is echt een beer van een paard.

The grapes are ready for harvesting. These are the grapes of Imagine Moore in Naples.

De druiven zijn rijp om geplukt te worden. September en October zijn echt de topmaanden in de Finger Lakes. Dit zijn de druiven van Imagine Moore die hun proeverij in het dorp hebben.

Below the wine tasting building of Imagine moore "downtown" Naples.

Dit is de proeverij van Imagine Moore die op de hoofdstraat van Naples ligt.

Het terras van het Roots Cafe in Naples is altijd erg gezellig en ligt naast Imagine Moore.

Zelfs na 4 jaar is en blijft hij mooi. Lang geleden dat ik een auto 4 jaar heb gehad en ik heb nog geen plan om hem te verkopen. Ik denk dat ik het een klassieker gaat worden.

Picture taken from the deck of Imagine Moore. A very popular destination of all the people that go on wine tasting tours.

Foto vanaf het dek van Imagine Moore. Een erg populaire bestemming voor al die mensen die al de wijnproeverijen afgaan.

Isn't this beautiful? We recently had two guests from NYC that stayed with us because Imagine Moore had organized a dinner in their vinyard.

Schitterend toch? We hadden onlangs gasten uit New York City die een weekend bij ons zijn gebleven omdat Imagine Moore een etentje had georganiseerd in de wijngaard.

 

23-9-2011  

Below a series of pictures to explain why we love Naples NY. The three landscapes below is the view of the Naples Mountains when you arrive in Naples.

Hieronder een aantal foto's om uit te leggen waarom we het hier zo mooi vinden. De drie foto's beneden laten het landschap zien dat je ziet als je Naples binnenkomt.

Waar vind je zoiets nog? In Naples dus.

Dit is Joseph's Wayside in Naples.

De lokale ijskraam.

The local Icecream shop

Jerome's U-pick is zelfs in Rochester bekend. Het hele seizoen open voor iedereen die zelf het fruit wil plukken. Heel veel soorten fruit.

Jerome's U-pick is even known in Rochester. This is a farm where people go to pick their own fruit.

Monica's pies is heel bekend in de Finger Lakes. Ze was met haar gebak op de food channel.

Monica's pies is famous in the Finger Lakes. She appeared on the food channel with her pies.

Nee ik heb zeker geen nieuwe auto gekocht (wat een lelijk ding). We hadden gasten die een wijntoer bij ons geboekt hadden en ze werden door de chauffeur bij ons opgehaald.

No, I didn't buy a new car. We had guests that booked a winetour with us and the driver picked them up at our home.

We are going to expand our B&B and we will be building another house on our lot. This is the spot where we will build the house so the two pictures below show the view from the new house.

We gaan de B&B uitbreiden en gaan dus nog een huis op onze kavel zetten. Dit is de plek waar we gaan bouwen dus op de twee foto's beneden zie je het uitzicht gezien vanaf het nieuwe huis. Ver genoeg van ons woonhuis vandaan.

De herfst is heel langzaam gestart

Autumn has made a slow start.

De ondeugd straalt er vanaf.

Het is niet alleen maar geel hoor.

 

Jaxon is weer helemaal opgeknapt. Af en toe probeer ik met hem te vechten maar dan voel je je wel heel klein.

Jaxon is fully recovered again.

Hij luistert al best goed.

Hij is doing already quite well on the commands.

Een bonk spieren.